Hopp til innholdet

Kurs og foredrag

Det å heve egen kompetanse er alltid positivt. For bedrifter er det også en rekke plikter når det gjelder sosial bærekraft, herunder likestilling og menneskerettigheter.

Vi tilbyr kurs om sosial bærekraft og lovverket som handler om dette: Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr for eksempel diskriminerende varer og tjenester, men hva innebærer det? Og hva når man bruker algoritmer? Den pålegger også alle arbeidsgivere å forebygge og hindre seksuell trakassering og annen trakassering. Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe proaktivt mot diskriminering § 26, og større arbeidsgivere må rapportere jevnlig om hva de gjør.

Åpenhetsloven pålegger alle store bedrifter å foreta aktsomhetsvurderinger når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjelder leverandørkjeden, interne forhold, og konsekvensene «nedstrøms», altså av egen produksjon eller av produktene og salget av dem. Vi kan kurse dere i hvordan dere jobber med åpenhetsloven, og hvordan dette kan bedre konkurransedyktigheten og kvaliteten på beslutningene deres om dere også forstår hvorfor regelverket er utformet slik det er.  

EUs bærekraftsdirektiv skal etter Finansdepartementets plan rulles ut fra 2024, og aktsomhetsdirektivet forventes vedtatt av EU i desember 2023. Sistnevnte samsvarer et godt stykke på vei med åpenhetsloven, men endringer må påregnes.

Vi i Egalia følger med, og tilbyr oppdatert undervisning og veiledning om sosial bærekraft, likestilling og menneskerettigheter. Vi skreddersyr gjerne et dagskurs, en pep-talk i fredagslunsjen eller en intro på det neste styreseminaret. Vårt mål er å gjøre dere i stand til å bruke kunnskapen og jussen aktivt så raskt og klokt som mulig.

Du må gjerne ta kontakt med oss her eller via e-post, eller ring oss på 416 555 33.


Vi er et ideelt selskap. Det er derfor ikke mulig å ta utbytte fra Egalia.

Midler som brukes på oss, er midler vi investerer videre i å gi gratis rådgivning og rettshjelp til mennesker som har vært utsatt for diskriminering og trakassering, eller til å på andre måter forebygge og hindre diskriminering.

Som et privat selskap er vi ikke omfattet av offentlighetsloven og forvaltningsloven. Det vil si at ingen har krav på innsyn i våre saker.