Hopp til innholdet

Rådgivning

Det er et hav av ulike grunner til at dere kan ha behov for oss. Men vi har en med dykkersertifikat på laget vårt, så vi skal klare å lose dere på trygg grunn.

Vi har verktøy for å kartlegge bias, for å kunne skape en mer mangfoldig organisasjon med et godt arbeidsmiljø. Det har en stor verdi for alle i form av trivsel og helse, men også for bedriften for å gi rom for nyskaping og for å unngå å miste ansatte. Vi tilbyr praktiske verktøy som lar seg bruke i en hektisk hverdag. Det er fint om det vi jobber frem sammen med dere også kan brukes i årsrapport og som skryt på julebordet. Men målet vårt er at det først og fremst skal være noe dere har med dere i hverdagen.

Virksomheter og organisasjoner har en rekke plikter når det gjelder sosial bærekraft, likestilling og menneskerettigheter. Vi er opptatt av å se på helheten i dette, og setter dette sammen til enhetlige verktøy for dere. Dette er et område som utvikler seg raskt, og vi blir glade om dere tar kontakt så vi sammen kan skreddersy akkurat det dere behøver.

Vi tilbyr kompetanseheving i forhold til sosial bærekraft og lovverket knyttet til dette: Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr for eksempel diskriminerende varer og tjenester, men hva innebærer det? Og hva når man bruker algoritmer? Den pålegger også alle arbeidsgivere å forebygge og hindre seksuell trakassering og annen trakassering. Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe proaktivt mot diskriminering, og større arbeidsgivere må rapportere jevnlig om hva de gjør.

Så hvordan kan vi sammen gjøre det bedre for dere, for de dere arbeider med og for og de som arbeider for dere? Dere når oss her, på Facebook eller via e-post. Alle spørsmål og henvendelser blir vi glade for!


Vi er et ideellt selskap. Det er derfor ikke mulig å ta utbytte fra Egalia.

Midler som brukes på oss, er midler vi investerer videre i å gi gratis rådgivning og rettshjelp til mennesker som har vært utsatt for diskriminering og trakassering.

Som et privat selskap er vi ikke omfattet av offentlighetsloven og forvaltningsloven. Det vil si at ingen har krav på innsyn i våre saker.

Fire barn som har puslet sammen ordet Equality