Hopp til innholdet

Rådgivning

Det er et hav av ulike grunner til at dere kan ha behov for oss. Men vi har en med dykkersertifikat på laget vårt, så vi skal klare å lose dere på trygg grunn.

Det vi er særlig opptatte av er hvorfor ting skjer, og så hvordan man kan unngå at de skjer. Helst mest mulig praktisk slik at dere får noen verktøy som lar seg bruke i en hektisk hverdag. Det er fint om det vi jobber frem sammen med dere også kan brukes i årsrapporten og på julebordet. Men målet vårt er at det først og fremst skal være noe dere har med dere i hverdagen.

Så hvordan kan vi sammen gjøre det bedre for dere, for de dere arbeider med og for og de som arbeider for dere?

Vi blir veldig glade om du tar kontakt med oss her, på Facebook eller via e-post. Alle spørsmål og henvendelser blir vi glade for!


Vi er et ideellt selskap. Det er derfor ikke mulig å ta utbytte fra Egalia.

Midler som brukes på oss, er midler vi investerer videre i å gi gratis rådgivning og rettshjelp til mennesker som har vært utsatt for diskriminering og trakassering.

Som et privat selskap er vi ikke omfattet av offentlighetsloven og forvaltningsloven. Det vil si at ingen har krav på innsyn i våre saker.