Hopp til innholdet

Likeverd og like muligheter

Vi arbeider (gjerne sammen med andre) helhetlig mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Vi ønsker å bidra til å sikre internasjonale menneskerettigheter slik de kommer til uttrykk i norsk lov og i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.