Hopp til innholdet

Hjelp ved opplevd rasisme i arbeidslivet

Undersøkelser viser at rasisme i arbeidslivet er utbredt. Det gjelder både på jobb, og det gjelder i forhold til å få jobb. Rasisme er en stor belastning, og det har en stor helsemessig risiko. Det å oppleve rasisme er en belastning både psykisk og fysisk. Likevel vet vi at det gjøres lite for å forebygge rasisme. Og det kan være vanskelig for den som opplever rasisme å få hjelp.

Derfor er det nå laget en veileder for de av oss som opplever rasisme i arbeidslivet. Den er rettet mot de som opplever rasismen. Den gir noen praktiske råd, sier noe om hvor man kan få hjelp, og den sier noe om de rettighetene man har etter loven.

Vi håper den også kan være til hjelp for de som har mulighet til å ta tak i rasisme, som kolleger, ledere, tillitsvalgte og verneombud. Veilederen trekker frem noen eksempler, så den gir et lite innblikk i hva mange av oss møter. Kanskje kan det være en spire til å satse på forbedring av arbeidsmiljø for eksempel?

Du finner den på rasismeveileder.no eller diskriminert.no

Egalia har samarbeidet med likestillingssenteret KUN, OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) og Norsk Folkehjelp for å lage veilederen, finansiert av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

Lansering:

Veilederen ble lansert 23. april 2024 under en halvdagskonferanse i Oslo. På bildet en paneldebatt ledet av rådgiver fra Norsk Folkehjelp (t.h.), med deltakere fra OMOD, NHO og LO (fra venstre mot høyre).

Fire deltakere i debattpanel under lansering av rasismeveilederen.