Hopp til innholdet
En som med treklosser bygger bro mellom to mennesker, illustrert med to treklosser.

Et kompetansesenter
for likeverd og sosial bærekraft

Egalia består av jurister med spesialkompetanse på diskrimineringsrett og internasjonale menneskerettigheter.

Egalia er registrert i Frivillighetsregisteret. Det er ikke mulig å ta utbytte fra selskapet.

Egalia er et privat selskap som er uavhengig av det offentlige/statlige. Vi er ikke omfattet av regler om innsynsrett, så diskrimineringsutsatte, bedrifter eller organisasjoner kan kontakte oss uten at andre har krav på å få vite om det.

Fugleperspektiv ned på mange mennesker som former en vekt.

Vi vil:

  • Bidra til å sikre internasjonale menneskerettigheter slik de kommer til uttrykk i norsk lov og i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.
  • Øke befolkningens kunnskap om diskrimineringsvern og mulighetene dette vernet gir.
  • Bevisstgjøre oss alle på hvilke holdninger vi (ofte ubevisst) har med oss, og hvordan vi kan kan adressere disse.

Vi gjør:

  • Arbeider helhetlig mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.
  • Synliggjør, problematiserer og finner løsninger. For den enkelte, for grupper og for samfunnet som helhet.
  • Arbeider på tvers for å skape varig endring: Med ulike faggrupper, bedrifter, foreninger, organisasjoner og mennesker med ulike erfaringer og muligheter.

Menneskene bak Egalia:

Bilde av Astrid med koftesjal som er turkist og sennepsgult.

Astrid Kristensen Haldorsen

Grûnder, daglig leder og jurist

Astrid er fra Alta i Finnmark og har bodd i de aller fleste deler av landet (med unntak for Sør- og Vestlandet). Hun har et svennebrev som mediegrafiker og erfaring som tillitsvalgt fra Fellesforbundet og LO. Hun er jurist med spesialisering i diskrimineringsrett og har skrevet master om seksuell trakassering (før #metoo).

Hun er utpreget praktisk anlagt, elsker å starte nye ting – og vil helst jobbe med ting som gjør en positiv forskjell for folk flest.

Hun brenner for et samfunn med rom for oss alle. Med alle våre særegenheter og skavanker og det livet nå enn måtte bringe med seg. Et mangfoldig samfunn er et rikt samfunn!

Lene smiler foran en fargerik busk som er høstoransje.

Lene Løvdal

Styreleder, jurist og fagansvarlig

Lene er fra Gulset i Skien. Hun har jobbet i frivillige organisasjoner på diskrimineringsfeltet og hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ved siden av Egalia overvåker hun Norges implementering av EU-direktivene som gjelder diskriminering på grunn av etnisitet, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og alder på vegne av Europakommisjonen.

Hun liker spesielt godt å analysere hvorfor diskriminering skjer og hvordan man best kan forhindre det. Aller helst gjør hun dette sammen med folk som kan andre ting enn det hun kan.

Tusen takk til Sunniva Bogetun Johansen som står bak illustrasjonene vi har på siden vår. Du finner flere av hennes bilder her. Eller du kan kjøpe kopp med hennes illustrasjoner.